Bộ tìm kiếm sàng lọc hiện tại
Product group
Xây dựng
x
Tìm kiếm lọc
Giá (EUR)
-
-
Year of manufacture
+
-
Hours of use
+
-
Engine output (kW)
+
-
Gross Weight (kg)
+
-
Tìm nhanh

Xây dựng

52 Kết quả tìm kiếm cho "Xây dựng"
12
Hiển thị: 1 - 50 Sắp xếp theo:   quảng cáo/trang

Thêm vào so sánh
BOMAG RS 360
Năm: 2018
Giờ: 114 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 17.690 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA
199.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG RS 500
Năm: 2016
Giờ: 586 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 25.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
BOMAG RS 500
Năm: 2016
Giờ: 1.053 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 31.000 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
299.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 600 P
Năm: 2014
Giờ: 774 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 19.900 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF 800 C-2
Năm: 2018
Giờ: 45 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 22.500 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
BOMAG BM 1200/35
Năm: 2020
Giờ: 64 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 24.990 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: keine / no Warranty
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
BOMAG BM 1300/30
Năm: 2006
Giờ: 2.752 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 19.000 kg
Emission level: Bệ giàn II
Warranty: keine / no Warranty
Certificates: CE
119.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BM 1300/30
Năm: 2019
Giờ: 14 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 10.800 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: EPA
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF 600P HCE
Năm: 2012
Giờ: 72 h
Machine Location: Brisbane
Country: Úc
Gross Weight: 15.600 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: -
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BW 161 AD-5
Năm: 2019
Giờ: 25 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 11.300 kg
Emission level: Bệ giàn V
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
86.700 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 219 DH-5
Năm: 2018
Giờ: 2.917 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 19.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
107.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 219 DH-5
Năm: 2018
Giờ: 2.690 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 19.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
105.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 226 RC-5
Năm: 2018
Giờ: 9 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 26.300 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
BOMAG BM 2000/60-2
Năm: 2013
Giờ: 2.835 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 32.200 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: CE
163.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 161 ADO-5
Năm: 2019
Giờ: 10 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 10.900 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: 6 Monate / 6 months
Certificates: EPA, CE
87.800 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 161 ADO-5
Năm: 2016
Giờ: 1.267 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 9.300 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: 6 Monate / 6 months
Certificates: EPA, CE
75.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 DH-4i
Năm: 2015
Giờ: 799 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.810 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
74.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 DH-4i
Năm: 2015
Giờ: 1.205 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.810 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
74.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 226 PDH-4
Năm: 2015
Giờ: 6.840 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 25.210 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: -
80.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG Frame BMP851
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
1.193 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 154 ACP 4i
Năm: 2017
Giờ: 173 h
Machine Location: Alland
Country: Đức
Gross Weight: 7.200 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
83.900 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 154 ACP 4v
Năm: 2020
Giờ: 108 h
Machine Location: Alland
Country: Đức
Gross Weight: 7.200 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
95.100 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 154 APO 4v
Năm: 2019
Giờ: 203 h
Machine Location: Alland
Country: Đức
Gross Weight: 7.300 kg
Emission level: Bệ giàn V
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
95.900 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 174 APO-4i
Năm: 2017
Giờ: 2.118 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 9.500 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
79.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 D-4 PB
Năm: 2012
Giờ: 4.940 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.525 kg
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
58.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 PDH-4i
Năm: 2015
Giờ: 1.375 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 13.210 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: CE
65.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 DH-4 PB
Năm: 2011
Giờ: 4.075 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.700 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
57.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 600 C-2 S500
Năm: 2014
Giờ: 250 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 19.900 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: 6 Monate / 6 months
Certificates: EPA, CE
196.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 300 C 3402TV PB
Năm: 2013
Giờ: 2.100 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 8.200 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
108.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 300 C S340-2 TV
Năm: 2015
Giờ: 713 h
Machine Location: Alfonsine, Italy
Country: Đức
Gross Weight: 10.000 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: keine / no Warranty
Certificates: EPA, CE
129.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 300 C S340-2 TV
Năm: 2015
Giờ: 1.671 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Đức
Gross Weight: 10.000 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF 300 P S340-2 TV
Năm: 2017
Giờ: 1.190 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 11.000 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
102.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG Generator BF600C/P
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
1.489 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 800 C S600 NON-CE
Năm: 2017
Giờ: 1.250 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 22.500 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: keine / no Warranty
Certificates: -
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF300 P S340-2 VE PB
Năm: 2015
Giờ: 3.290 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 9.300 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: CE
75.900 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 219 PDH-4 EU-FLEX
Năm: 2013
Giờ: 1.673 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 19.650 kg
Warranty: -
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
BOMAG Idler BF222C, BF223C
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
329 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG Travel actuation BW75H
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
168 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 DH-4 BVC Polygon
Năm: 2004
Giờ: 5.743 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.130 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: CE
35.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG Track chain BF222C/BF223C
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
535 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BW 226 D-4 PAD FOOT SEGMENT
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Certificates: CE
8.200 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BW 226 D-4 PAD FOOT SEGMENT
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Certificates: CE
11.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG Wheel Hub Motor BW120, BW122, BW130
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
831 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG Operationg console BW100AD4, BW120AD4, BW125AD4
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
698 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG Sprinkler pump BOMAG BW161, BW164, BW202, BW213
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
655 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BVP/BP 10/35,10/36,12/40,12/50,18/45,20/50,25/50
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
BOMAG Hydr. motor BF600C2,BF700C,BF700C2,BF800C,BF900C
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
919 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG Distr. transmission BF600C2,BF700C,BF700C2,BF800C2
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
5.813 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG Heating plate BF600C2,BF700C,BF700C2,BF800C,BF900C
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: -
325 EUR

Thêm vào so sánh
HBM BG 120 TA-6
Năm: 2019
Giờ: 309 h
Machine Location: Alland/Austria
Country: Đức
Gross Weight: 14.000 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: keine / no Warranty
Certificates: EPA, CE
210.000 EUR
 
So sánh sản phẩm:
12