Bộ tìm kiếm sàng lọc hiện tại
Product group
Xây dựng
x
Tìm kiếm lọc
Giá (EUR)
-
-
Year of manufacture
+
-
Hours of use
+
-
Engine output (kW)
+
-
Gross Weight (kg)
+
-
Tìm nhanh

Xây dựng

32 Kết quả tìm kiếm cho "Xây dựng"
Hiển thị: 1 - 32 Sắp xếp theo:   quảng cáo/trang

Thêm vào so sánh
BOMAG RS 500
Năm: 2016
Giờ: 586 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 25.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag MPH 125
Năm: 2008
Giờ: 6.782 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 24.500 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Certificates: CE
145.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 600 P
Năm: 2014
Giờ: 774 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 19.900 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
BOMAG BM 1300/30
Năm: 2019
Giờ: 14 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 10.800 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: EPA
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF 600P HCE
Năm: 2012
Giờ: 72 h
Machine Location: Brisbane
Country: Úc
Gross Weight: 15.600 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: -
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BW 154 AD-5
Năm: 2020
Giờ: 4 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 8.040 kg
Emission level: Stage V / Tier IV final
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
88.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 161 AD-5
Năm: 2019
Giờ: 25 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 11.300 kg
Emission level: Bệ giàn V
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
86.700 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 219 DH-5
Năm: 2018
Giờ: 2.917 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 19.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BW 219 DH-5
Năm: 2018
Giờ: 2.530 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 19.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BW 226 RC-5
Năm: 2018
Giờ: 9 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 26.300 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BW 161 ADO-5
Năm: 2016
Giờ: 1.267 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 9.300 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: 6 Monate / 6 months
Certificates: EPA, CE
53.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 161 ADO-5
Năm: 2019
Giờ: 10 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 10.900 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: 6 Monate / 6 months
Certificates: EPA, CE
87.800 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 DH-4i
Năm: 2015
Giờ: 799 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.810 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BW 226 PDH-4
Năm: 2015
Giờ: 6.840 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 25.210 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: -
59.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 154 ACP 4i
Năm: 2017
Giờ: 173 h
Machine Location: Alland
Country: Đức
Gross Weight: 7.200 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
83.900 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 154 ACP 4v
Năm: 2020
Giờ: 108 h
Machine Location: Alland
Country: Đức
Gross Weight: 7.200 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
95.100 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 154 APO 4v
Năm: 2019
Giờ: 203 h
Machine Location: Alland
Country: Đức
Gross Weight: 7.300 kg
Emission level: Bệ giàn V
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
95.900 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 174 APO-4i
Năm: 2017
Giờ: 2.118 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 9.500 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
79.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 D-4 PB
Năm: 2012
Giờ: 4.940 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.525 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 PDH-4i
Năm: 2015
Giờ: 1.375 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 13.210 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 DH-4 PB
Năm: 2011
Giờ: 4.075 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.700 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF 600 C-2 S500
Năm: 2014
Giờ: 250 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 19.900 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: 6 Monate / 6 months
Certificates: EPA, CE
196.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 700 C-2 S600
Năm: 2016
Giờ: 26 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 21.800 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: -
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF 300 C S340-2 TV
Năm: 2015
Giờ: 1.671 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 10.000 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: keine / no Warranty
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF 300 P S340-2 TV
Năm: 2017
Giờ: 1.190 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 11.000 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
102.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 800 C S600 NON-CE
Năm: 2017
Giờ: 1.250 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 22.500 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: keine / no Warranty
Certificates: -
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF300 P S340-2 VE PB
Năm: 2015
Giờ: 3.290 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 9.300 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: CE
75.900 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BW 226 D-4 PAD FOOT SEGMENT
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Certificates: CE
8.200 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BW 226 D-4 PAD FOOT SEGMENT
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Certificates: CE
11.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BVP/BP 10/35,10/36,12/40,12/50,18/45,20/50,25/50
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
HBM BG 120 TA-6
Năm: 2019
Giờ: 321 h
Machine Location: Alland/Austria
Country: Đức
Gross Weight: 14.000 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: keine / no Warranty
Certificates: EPA, CE
210.000 EUR

Thêm vào so sánh
Wacker Neuson DPU 130le
Năm: 2019
Giờ: 131 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
15.500 EUR
 
So sánh sản phẩm: