Bộ tìm kiếm sàng lọc hiện tại
Product group
Xây dựng
x
Tìm kiếm lọc
Giá (EUR)
-
-
Year of manufacture
+
-
Hours of use
+
-
Engine output (kW)
+
-
Gross Weight (kg)
+
-
Tìm nhanh

Xây dựng

40 Kết quả tìm kiếm cho "Xây dựng"
Hiển thị: 1 - 40 Sắp xếp theo:   quảng cáo/trang

Thêm vào so sánh
Bomag RS 460
Năm: 2016
Giờ: 293 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 23.800 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
330.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG RS 500
Năm: 2016
Giờ: 586 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 25.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
340.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG RS 500
Năm: 2018
Giờ: 112 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 25.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: 6 Monate / 6 months
Certificates: EPA, CE
395.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG RS 500
Năm: 2018
Giờ: 180 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 25.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
380.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG RS 500
Năm: 2018
Giờ: 1.557 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 25.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
340.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG RS 500
Năm: 2018
Giờ: 472 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 25.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
380.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag MPH 125
Năm: 2008
Giờ: 6.782 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 24.500 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Certificates: CE
170.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BC 462 EB
Năm: 2008
Giờ: 3.425 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 21.300 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
BOMAG BM 600/15
Năm: 2021
Giờ: 7 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 7.923 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: -
115.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BM 600/15
Năm: 2018
Giờ: 14 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: -
110.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BM 1200/35
Năm: 2018
Giờ: 654 h
Machine Location: Bukarest
Country: Romania
Gross Weight: 23.500 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BM 1300/30
Năm: 2019
Giờ: 14 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 19.400 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: -
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF 600P HCE
Năm: 2012
Giờ: 72 h
Machine Location: Brisbane
Country: Úc
Gross Weight: 15.600 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: -
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BW 154 AP-4
Năm: 2015
Giờ: 3.666 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 6.670 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
42.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 161 AD-5
Năm: 2019
Giờ: 25 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 10.000 kg
Emission level: Bệ giàn V
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
86.700 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 211 D-40
Năm: 2020
Giờ: 5 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 10.800 kg
Emission level: Bệ giàn II
Warranty: -
Certificates: -
59.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 211 DH-5
Năm: 2019
Giờ: 6 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 10.660 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
78.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 219 DH-5
Năm: 2018
Giờ: 2.530 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 19.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
99.000 EUR

Thêm vào so sánh
trong 7 ngày Bomag BW 219 DH-5
Năm: 2018
Giờ: 3.328 h
Machine Location: Viry-Chatillon
Country: Pháp
Gross Weight: 19.400 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
99.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 226 RC-5
Năm: 2019
Giờ: 6 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 26.300 kg
Emission level: Stage V / Tier IV final
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
170.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 226 RC-5
Năm: 2018
Giờ: 9 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 26.300 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
160.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 161 ADO-5
Năm: 2019
Giờ: 10 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 9.900 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: 6 Monate / 6 months
Certificates: EPA, CE
87.800 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 DH-4i
Năm: 2015
Giờ: 799 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.810 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
66.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BMF 2500 M LP
Năm: 2019
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
299.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 174 APO-4f
Năm: 2020
Giờ: 26 h
Machine Location: Boppard
Country: Pháp
Gross Weight: 9.615 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: 6 Monate / 6 months
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BW 174 APO-4i
Năm: 2017
Giờ: 2.118 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 9.500 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
79.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 D-4 PB
Năm: 2012
Giờ: 4.940 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.525 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
52.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 PDH-4i
Năm: 2015
Giờ: 1.375 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 13.210 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: CE
62.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BW 213 DH-4 PB
Năm: 2011
Giờ: 4.075 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 12.700 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
52.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 600 C-2 S500
Năm: 2014
Giờ: 250 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 19.900 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: 6 Monate / 6 months
Certificates: EPA, CE
196.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 300 C S340-2 TV
Năm: 2015
Giờ: 1.671 h
Machine Location: Alfonsine Italien
Country: Italy
Gross Weight: 10.000 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: keine / no Warranty
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
Bomag BF 300 P S340-2 TV
Năm: 2017
Giờ: 1.190 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 10.300 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: CE
102.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 800 C S600 NON-CE
Năm: 2017
Giờ: 1.250 h
Machine Location: Alfonsine
Country: Italy
Gross Weight: 22.500 kg
Emission level: Bệ giàn IIIA
Warranty: keine / no Warranty
Certificates: -
180.000 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF300 P S340-2 VE PB
Năm: 2015
Giờ: 3.290 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 9.300 kg
Emission level: Bệ giàn IIIB
Warranty: -
Certificates: CE
75.900 EUR

Thêm vào so sánh
Bomag BF 800 C-2 S 600 HMI 1.0
Năm: 2019
Giờ: 280 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 23.500 kg
Emission level: Stage V / Tier IV final
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
BOMAG BM 1000/35 UNUSED CONDITION
Năm: 2018
Giờ: 16 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Gross Weight: 22.600 kg
Emission level: Bệ giàn IV
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
POA

Thêm vào so sánh
BOMAG BW 226 D-4 PAD FOOT SEGMENT
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Certificates: CE
8.200 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BW 226 D-4 PAD FOOT SEGMENT
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Certificates: CE
11.000 EUR

Thêm vào so sánh
BOMAG BVP/BP 10/35,10/36,12/40,12/50,18/45,20/50,25/50
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Certificates: CE
POA

Thêm vào so sánh
Wacker Neuson DPU 130le
Năm: 2019
Giờ: 131 h
Machine Location: Boppard
Country: Đức
Warranty: -
Certificates: EPA, CE
15.500 EUR
 
So sánh sản phẩm: